Nama-Nama Neraka dan Penghuninya

Nama-Nama Neraka dan Penghuninya

Nama-Nama Neraka dan Penghuninya

Nama-Nama Neraka dan Penghuninya
Nama-Nama Neraka dan Penghuninya
Adapun nama-nama neraka diantaranya:

1. Neraka Hawiyah

adalah lapiasan neraka yang diciptakan oleh allah bagi  mereka yang ringan timbangan amalnya, yakni mereka yang selama hidupnya di dunia selalu mengerjakan kebaikan namun lebih banyak perbuatan burunya. Seperti permepuan muslim namun tidak memakai hijab, pemakan riba, dan tidak mempercayai poligami.

2.Neraka Jahim

adalah lapiasan neraka yang diciptakan oleh allah bagi  mereka yang menyekutukan Allah SWT atau syirik, didalam neraka ini nanti sesembahan yang mereka sembah selama hidup didunia akan dating untuk menyiksanya. Hal ini terdapat dalam QS : As-Syu’araa ayat 91 yang berbunyi :
Artinya : “dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat”,

3. Neraka Saqar

adalah lapiasan neraka yang diciptakan oleh allah bagi  mereka yang melakukan perbuatan munafik. Yaitu orang yang percaya kepada allah dan rasulnya namun mereka tidak menerima syariat dari allah yang telah disampaikan melalui rasulullah Muhammad saw. Bahkan mereka mencela  risalah yang dibawa oleh rasulullah Muhammad.

4. Neraka Huthamah

adalah lapiasan neraka yang diciptakan oleh allah bagi  mereka yang suka mengumpulkan dan menumpuk harta  harta, serakah, menghina orang-orang yang miskin. Mereka berpaling dari agama, tidak mau berbagi atau bersedekah dan tidak mau pula membayar zaka. Mereka adalah orang- orang yang bakhil, pelit, kikir. Mereka pula memasang wajah yang sinis dan tidak enak dipandang, kata-katanya kasar bahkan menyakitkan hati.. Maka Allah SWT akan membalasnya dengan didalam neraka huthamah ini dengan cara menguliti kepala serta mengelupaskan kulit muka mereka sehingga mereka merasakan kepedihan yang sangat sampai berulang- ulang. Setelah itu mereka dsiram dengan air garam yang rasanya berlipat- lipat dari pada garam yang ada dilautan dunia.

5. Neraka Sair

adalah lapiasan neraka yang diciptakan oleh allah bagi  mereka orang-orang kafir yang pelit Dan orang  muslim yang memakan harta anak yatim.

6. Neraka Wail

adalah lapiasan neraka yang diciptakan oleh allah bagi  mereka para pengusaha dan pedagang yang tidak jujur dan culas, suka mengurangi  ukuran timbangan barang dagangan. Maka dagangan mereka akan dibakar dengan apai yang panasnya seribu kali lipat dari panas matahari kemudian dimasukkan ke dalam perut mereka sebagai azab atas dosa-dosa mereka.
Pada neraka ini bukan berupa api yang membara isinya namun berupa bongkahan es yang sangat dingin.nantinya bongkahan es ini akan menghimpit manusia dan jin yang menjadi penghuninya sehingga tulang mereka remuk dan hancur seperti terlilit ular anaconda.

7. Neraka Jahanam

adalah lapiasan neraka yang diciptakan oleh allah bagi  mereka yang menyekutukan allah dan memerang nabi dan rosul,penista agama islam, suka menyebarkan fitnah dan senang berjudi serta berzina. Maka tidak ada satu pun kebaikan sekecilpun pada dirinya Neraka yang paling dalam dan berat siksaannya. QS: 15. Al Hijr ayat 43-44 yang berbunyi :
Artinya :Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka (pengikut-pengikut syaitan) semuanya:43-Jahannam itu mempunyai tujuh pintu. Tiap-tiap pintu (telah ditetapkan) untuk golongan yang tertentu dari mereka :44
Posted on: March 27, 2019, by :